Resource Centre


Resource CentrePhotoshop : Tutorial

สอนตัดภาพกับเครื่องมือที่ชื่อว่า

การใช้เครื่องมือ Lasso tool


สอนทำพื้นหลังโปร่งใส

photoshop : tutorial


สอนตัดต่อวีดีโอ : พื้นฐาน

Tutorial : premiere pro cc basic

รัฐประศาสนศาสตร์ คืออะไร

โดย ผศ.พ.อ.ดร. วรสิทธิ์ เจริญพุฒ อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รัฐประศาสนศาสตร์ คือ ศาสตร์ในการเรียนเรื่องการจัดการของรัฐ เรียนเรื่องการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ยอดขายโต ด้วย 6 W 1 H

เราจะมาดูยอดขายโต ด้วย 6W 1H ได้อย่างไร

ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พื้นที่หัวหิน

ลงทุนให้กับชีวิต

อ.ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์

วันนี้ทางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(Rcim)ขอเสนอแนวทางการลงทุนในชีวิตให้แก่ทุกท่านได้ไปปรับใช้กันครับGlobe


Facebook


Twitter


Google-plus


Youtube

www.rcim.in.th